Nyheter > – Maritim industri må trygges!

MARITIM INDUSTRI: Forsering av statlige prosjekter er blant forslagene til trygging av havindustrien. Foto: Iam Anupong/iStock

Koronakrisen truer viktig industri

– Spesielt nå under koronakrisen ser vi hvor sårbar enkelte kompetansemiljøer i Norge er. Den maritime industrien er et godt eksempel på dette, sier forbundsleder Ulf Madsen. Sammen med Fellesforbundet og fire andre fagforeninger har FLT forfattet et brev til Statsminister Erna Solberg hvor man ber om en tiltakspakke for den maritime næringen. – Arbeidsplasser står på spill. Og hvis den såkalt maritime klyngen går under, kan det føre til en dramatisk dominoeffekt for andre områder, frykter Madsen. Fagforeningene som har signert brevet representerer mange av de 90 000 arbeidsplassene i havindustrien som er i spill.

Vil ha etter- og videreutdanning

Å styrke kompetansen til de i næringen som er permitterte er blant virkemidlene som blir foreslått i brevet. Det foreslås også økte rammer til Innovasjon Norge, samt at Staten starter opp med byggingen av planlagte skip tidligere enn forespeilet. – Det er ikke mangel på forslag til konkrete tiltak fra en samlet fagbevegelse. I Norge har vi god tradisjon for at arbeidstakere, arbeidsgivere og staten samarbeider om gode løsninger – så vi ser frem til å høre fra Regjeringen angående våre forslag, avslutter forbundslederen. Les brevet her.