Nyheter > Mange henvendelser om arbeidsliv
flt, arbeidsliv

Irene Røde Frenger. Foto: Tor Berglie

FLTs arbeidslivsavdeling består av jurister og rådgivere som bistår medlemmene i arbeidsrelaterte saker. Den siste tiden har avdelingen fått svært mange henvendelser. – Sakene vi får inn er generelt mer komplekse og omfattende. Det har vært en del oppsigelsessaker og nedbemanninger som krever mye, forteller Frenger. Hun mener pågangen av komplekse saker har sin rot i at arbeidslivet har endret seg. Flere er midlertidig ansatt eller selvstendig næringsdrivende, i tillegg har flere bedrifter utenlandske eiere. Frenger anbefaler alle medlemmer som opplever problemer på arbeidsplassen, først å ta kontakt med bedriftstillitsvalgt eller lokal avdeling. – Ofte løses saker best lokalt av bedriftstillitsvalgt og avdeling som har nærhet til medlemmet og arbeidsplassen. Hvis saken ikke lar seg løse, bistår arbeidslivsavdelingen selvfølgelig, sier Frenger.

Kontakt tillitsvalgt lokalt først

Riktig tjenestevei for hevendelser hvis du som FLT-medlem opplever problemer på jobben, er til bedriftstillitsvalgt først. Hvis din arbeidsplass ikke har tillitsvalgt, kan du ta kontakt med din lokale FLT-avdeling eller regionrådgiver som kan bistå deg. Hvis saken ikke lar seg løse lokalt, kan du ta kontakt med FLTs arbeidslivsavdeling. – Det er viktig å henvende seg via vår felles e-post postkasse@flt.no,dette er for å sikre at henvendelsen blir registrert hos oss, understreker Frenger. Hun minner om at det finnes mye informasjon om arbeidsliv og avtaler på forbundets nettside. Logg inn på Min side og finn din tillitsvalgt Kontakt din lokale avdeling Kontakt regionrådgiver i din region

Finn svar på forbundets nettside

Nettsiden inneholder mye informasjon om arbeidsliv, avtaler, arbeidsrett og FLTs overenskomster. Du finner informasjonen ved å trykke på «Arbeidsliv og avtaler» på forsiden eller gå til det samme via hovedmenyen. Du kan også bruke søkefunksjon på nettsiden for å søke opp innholdet du er ute etter (bruk søkeord og trykke på forstørrelsesglasset). Informasjon om arbeidsliv og avtaler Informasjon for tillitsvalgte