Nyheter > Lønnsoppgjøret for ASVL-funksjonærene er klart

ENIGHET: Fra Venstre: Ulf Madsen, Irene Frenger, Ståle Johannesen, Rita Sandnes, Aud Marit Sollid, Britt Erlandsen Villa og Dag Sandvik. Foto: ASVL.

Fornøyd etter god prosess

– Forhandlingene var konstruktive som førte til en god prosess og partene fant fram til omforente løsninger i en svært vanskelig tid for forhandlinger, sier Ulf Madsen, som er forbundsleder i FLT. Forhandlingene ble gjennom den 30. oktober med ASVL for overenskomsten for funksjonærer. Denne prosessen var opprinnelig planlagt for våren, men ble utsatt grunnet viruspandemien. Forbundslederen minner medlemmene på om at det skal forhandles lokalt etter overenskomsten bestemmelser. – Noen virksomheter går godt mens andre sliter. Derfor er det viktig med våkne tillitsvalgte lokalt som fortsetter prosessen, sier Madsen. Det generelle tillegget er på linje med frontfaget og legger altså til rette for videre forhandlinger lokalt.

Viktige presiseringer og endringer i ny avtaletekst

En rekke presiseringer og endringer har kommet inn i den reforhandlede avtalen. Blant annet økes matpengesatsen ved overtid til kr. 90,-. Enkelte funksjonærer må i dag ta ut ferie både jul og nyttårsaften. Partene har blitt enige om at dette i så fall bare skal regnes som en feriedag. FLT har også blitt enig med ASVL om et bilag til overenskomsten som beskriver prosessen rundt forhandlinger om arbeidstid og ubekvemstillegg i bedrifter som arbeider innen servicevirksomhet.

Resultatet i kroner

I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr. 0,50,- per time fra 1.mai 2020 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens økonomi. Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 7 Lønnsbestemmelser i overenskomsten. Resultatet av forhandlingene skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Vi kommer tilbake med mer informasjon.