Nyheter > Hovedoppgjøret for Arbeidsledere er ferdigforhandlet sentralt

Ny lønn

I samsvar med overenskomsten for Arbeidsledere forhandles det ikke om generelt lønnstillegg sentralt. Årlig lønnsregulering gjennomføres, som vanlig, lokalt i samsvar med bestemmelsen om retningsgivende tall. De med overenskomsten for Arbeidsledere byggfag får et generelt tillegg på kr. 0,50 per time likt frontfaget. Også her skjer lønnsutviklingen for FLT’s medlemmer hovedsakelig lokalt – hvor det skal føres forhandlinger. Lønnsregulering og lønnsforhandling gjøres lokalt i henhold til § 8 pkt.4 i begge overenskomstenes lønnsbestemmelse.

Avspasering blir enklere

NHO og FLT har blitt enige om en ny tekst i de nevnte overenskomstene, som fastsetter at innestående tid skal avspaseres og at det er både den ansatte selv og bedriften som skal medvirke til at dette gjennomføres.

Innarbeidingsordning og presiseringer

Det er også enighet om en rammeavtale for innarbeidingsordning på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer med/uten søndagsarbeid. Her er NHO og FLT enige i en presisering om at bilaget skal tilpasses månedslønnede funksjonærer lokalt. Bakgrunnen for dette er uklarheter vedrørende timelønn/månedslønn for de som har slike ordninger. For øvrig er FLT’s omfangsområder hos LO og NHO ikke endret. Begge tariffavtalene blir sendt ut til uravstemning den 4. januar. Protokoller finner du under: Arbeidsledere 2020 Arbeidsledere byggfag 2020