Nyheter > LØNNSOPPGJØRET 2023: Krever reallønnsvekst
KLAR TIL DYST: LO’s representantskap ble åpnet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Forventet prisvekst er 4,8%

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslo mandag at prisene vil øke med 4,8 prosent i 2023.

Tirsdag 21. februar vedtok LO’s representantskap etter sin årlige tariffpolitiske debatt at lønnen må stige mer enn prisene i 2023.

Representantskapet vedtok også at lokale lønnsforhandlinger må være reelle.

Viktig med lokale forhandlinger for FLT

– Det var viktig at Representantskapet også vedtok at de lokale forhandlingene må være reelle. Dette er et viktig signal, som forteller at medlemmene våre skal kunne få sin del av kaka i en tid med sterk prisvekst og hardere kår, sier Ulf Madsen, forbundsleder i FLT.

– Det er en viktig del av den norske modellen at bedrifter som gjør det godt, fordeler overskuddet også til de ansatte, avslutter forbundslederen.

FLT PÅ PLASS: Fra venstre 1. nestleder Henning Skau, Bente Seljebakken Klausen og Siri Hoverud.

Ny medlemmer på plass

FLT stilte med nyvalgte representantskapsmedlemmer under årets representantskap. Henning Skau, Bente Seljebakken Klausen og Siri Hovedrud vil representere FLT denne kongressperioden. Forbundsleder Ulf Madsen møter som vara til LO’s sekretariat.

Viktige datoer

Lønnsoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør, og det forhandles bare om lønnsregulering.

  • 27.mars: Forhandlingene med LO og NHO starter.
  • 30.mars: Forhandlingsfrist.
  • 14-15.april: Eventuell mekling.