Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Stillingsendring

Arbeidsgiver har endret stillingen min

Har arbeidsgiver rett til det?

Styringsretten gir arbeidsgiver rett til å gjøre mindre endringer. Men hvis endringen er vesentlig eller endrer stillingens grunnpreg stilles det like store krav til saklighet og framgangsmåte   som for ordinære oppsigelser. Hva som er en vesentlig endring, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Les mer om arbeidsgivers styringsrett.

Hva menes med endringsoppsigelse?

Hvis arbeidsgiver gjør vesentlige endringer av innholdet i eller betingelsene for din stilling, eller du får en skriftlig oppsigelse sammen med tilbud om annen stilling i bedriften, kaller vi det for endringsoppsigelser.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg pålegges en stillingsendring eller får endringsoppsigelse?

Hvis du er uenig i endringen, eller er i tvil om du ønsker å akseptere endringen, bør du raskt kontakte IE&FLT for nærmere rådgivning! 

Du bør ikke nekte å utføre det arbeidet du pålegges, da dette kan bli ansett som urettmessig ordrenekt. Gi uttrykk for at du ikke uten videre aksepterer endringene, og at du vil rådføre deg med din fagforening. Hvis du signerer på ny arbeidsavtale med endret innhold, eller ved dine handlinger aksepterer endringen, så kan du miste muligheten til å forfølge saken videre.