Nyheter > LO Stat krever økt kjøpekraft til alle
Hovedtariffoppgjøret i staten 2018

Hovedtariffoppgjøret i staten for 2018 er i gang. FLTs Alf Edvard Masternes forteller i denne videoen om LO Stats krav; deriblant økt kjøpekraft og likelønn.

Publisert av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) 5. april 2018
Video: Alf Edvard Masternes og Frode Ersfjord Årets hovedtariffoppgjør i staten ble innledet i dag, 5. april. LO Stat krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. I denne videoen kan du se Alf Edvard Masternes som leder FLT Statens vegvesen, fortelle om åpningen og forventningene for hovedoppgjøret i 2018. LO Stats hovedkrav er som følger: -Å sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018. -Likelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger skal prioriteres. -Variable tillegg som vederlag for arbeid, skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt. -Å styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter. -Avsetning av midler til vedlikehold og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske lønnsopprykk/utvikling for blant annet begynnerstillinger.