Nyheter > LO om attføring i det blå
-Dette er en sak som FLT har arbeidet mye med siden denne regjeringen anbudsutsatte og kommersialiserte attføring, blant annet gjennom FLT-rapporten «Milliarder – ikke mennesker» og en rekke debattinnlegg om temaet. Vi vil ha en ny regjering som ikke gjør det mulig å hente ut store fortjenester på de svakeste i arbeidsmarkedet, sier Simmenes. Les LO-lederens innlegg her Les rapporten «Milliarder – ikke mennesker» og se flere innlegg fra FLT om attføringsområdet