Nyheter > LO-KONGRESSEN: – Sats på fagskolene!

HOLDT TALE: Bente Seljebakken Klausen. Foto Kai Hovden/LO Media

Sats på fagskolene!

Tale under LO-kongressen 2022. Av Bente Seljebakken Klausen Mange samfunnsområder mangler riktig kompetanse. Blant annet industrien. Seks av ti bedrifter sier de mangler nødvendig kompetanse. Da blir det vanskelig å nå målet om å øke eksportandelen. Næringslivet får ikke anledning til å utvikle seg slik de har potensiale for. Det må det gjøres noe med. Utdanningssystemet er feil satt sammen. Det tidligere distriktshøgskolesystemet var ment for å sikre blant annet slik kompetanse. Men de har forsvunnet inn i universitetssystemet. De har blitt teoritunge og mindre relevante. De ivaretar ikke det behovet for kompetanse som industrien har. Fagskolene bidrar til å skaffe Norge nok dyktige fagfolk og fagarbeidere for fremtiden. Men det er en skjevdeling mellom høyere yrkesrettet utdanning og universitets- og høgskolesystemet. Budsjettfremlegget for 2020 gav universitets- og høgskolene 40 milliarder, og yrkesfaglig utdanning 1,1 milliarder. Det må en reform til for at landet ikke skal utdanne feil. Det må bli en reform av hele utdanningssystemet. Hvor skjevdelingen rettes opp og det satses på å få kompetansen landet trenger. Det er hverken vanskelig eller umulig: Andre europeiske land som for eksempel Danmark, er godt i gang med en reformprosess. Hva skal en reform som sikrer nødvendig kompetanse og stopper feilsatsingen innebære? Jo, Flere plasser – og en opptrappingsplan Forutsigbar finansiering Akkreditering på nivå med bachelorutdanningene Regjeringen har lovet at satsingen skal trappes opp, finansieringen skal bli bedre og egenbetaling reduseres. Dimensjoneringen skal gjennomgås. Men samtidig går regjeringen inn for desentralisert utdanning. Hvordan henger dette sammen? Det må bygges videre på institusjonene og de regionale studiestedene som allerede finnes. I alt 73 fylkeskommunale og private fagskoler hadde til sammen 183 studiesteder dette året. FLT ønsker en satsing på disse som en oppfølging av Hurdalsplattformen. Vi har ikke råd til å la være. Industrien må sikres riktig kompetanse.