Nyheter > LO-KONGRESSEN: – La oss sammen motarbeide rasisme!

TALTE FOR LIKEVERD: Ravinthrakumar Suntharalingam. Foto: Kai Hovden/LO Media

Rettferdighet for alle

Tale under LO-kongressen 2022. Av Ravinthrakumar Suntharalingam, LO Møre og Romsdal / FLT Vårt samfunn er ikke kommet til ved en tilfeldighet. Samfunnet som det er i dag, er et resultat av demokratisk kamp. Samfunnet vårt er resultat av blant annet mange, mange kongressforslag om samfunnsutviklingen. Det er en styrt utvikling som har gjort at vi har oppnådd sammen kanskje verdens beste land å bo i. Det er bygget på en grunn mur av demokrati og fellesskap. På solidaritet og rettferdighet. Men kampene er ikke vunnet en gang for alle. Samfunnet er under stadig press fra ulike krefter som ønsker at en gruppe skal berike seg på bekostning av en annen gruppe, at noen ikke skal sikres en grunnmur i livet Vi ser eksempler på det i Norge: De ti prosent rikeste eier mer enn halvparten av all nettoformue i Norge. Sånn skal det ikke være. Levekårsproblemer hoper seg opp. 60 prosent av ungene på Grønland lever i fattige familier. Vi trenger aktivitetsskole, flere lærere, sommerjobber til ungdom og satsing på generelle velferdstjenester. Vi trenger trygghet i hverdagen. Dette synet ivaretar handlingsprogrammet vi skal vedta i dag, og FLT støtter dette. Rettferdighet skal være for alle. Innvandring Det er stadig en diskusjon i samfunnet om innvandring. Innvandring beriker samfunnet. Jeg ønsker at den diskusjonen skal handle om integrering og sosial klasse. Om å yte etter evne, å få etter behov. I disse dager har mange elever i norske skoler fått en ny klassekamerat, eller en ny nabo fra Ukrainia. Vi må passe på at de ikke blir overlatt til seg selv. Dette er mennesker som er drevet på flukt, fra og av en despot, og de har kommet til et nytt land for å kunne leve, for å kunne overleve. Vi i FLT stiller oss bak flyktningene fra Ukraina. Til sammen støtter teksten i uttalelsen det samfunnet vi ønsker – et samfunn som sikrer rettferdighet for alle. De skal få etter behov. Vi synes også det er viktig at de som er her fra Russland ikke blir utsatt for hets og diskriminering, og med medlemmer og tillitsvalgte på så mange arbeidsplasser, må vi bidra til å stoppe det. Vi vet hva som kan virke for at flyktninger skal få et godt liv. Det er et likeverdig samfunn. Når jeg startet med å si at man må yte etter evne, mener jeg det. Integrering går to veier. Man må ta initiativ, til å lære språket, og jobbe hardt. Ikke sitte med hendene i fanget. Ett ord også om rasisme. I en undersøkelse der barn og unge mellom 13-19 år sa 37 prosent at de har opplevd rasisme på bakgrunn av hvordan de så ut. Jeg vil si det sterkere. Alle jeg kjenner som har kunnet oppleve rasisme, har opplevd rasisme. Derfor er det fint at dette er tema også i LO-kongressens papirer. La oss sammen motarbeide rasisme.