Nyheter > LO-KONGRESSEN: – Ingen har så hastverk som en død laks.

TALTE FOR BEDRE VEISTANDARD: Arnstein Aasestrand er andre nestleder i FLT. Foto:

Veistandarden må bedres!

Tale under LO-kongressen 2022. Av Arnstein Aasestrand, andre nestleder. For ikke lenge siden arrangerte FLT frokostmøtet Ingen har så hastverk som en død laks. Vi inviterte blant annet en representant fra sjømatnæringen til å fortelle om deres utfordringer med veinettet. Budskapet fra var klart: Noe må gjøres med veistandarden dersom fastlandseksporten skal opprettholdes. 91 prosent av fastlandseksporten kommer fra sjømat, 61 prosent av sjømaten eksporteres fersk. Det vil si at den har dårlig tid. Denne viktige eksportnæringen, som er spredt langs kysten fra Rogaland til Finnmark, må ha tilgang på de ressursene og produktene som er avgjørende for å holde produksjonen i gang. Alt dette fraktes på vei. Det er om lag 250 sjømataktører i Nord-Norge. De ligger ikke nær noen jernbane eller hovedvei. Plasseringen betyr at bil vil være fraktmetoden også i fremtiden. Fylkesveinettet har imidlertid et formidabelt etterslep på vedlikehold, og det er langs disse veiene sjømatnæringen, og også mye av industrien i Norge holder til. Som Glava i Askim eller GE Healthcare i sør. Mange industribedrifter konkurrerer på marginene, og tilstanden på veinettet svekker konkurranseevnen. Og er utrygt for de som arbeider på veiene. Vi i FLT er glad for at LO vil arbeide for å ruste opp veinettet. Veiene for industrien bør prioriteres. Men mer må gjøres. Etter at fylkene fikk overført ansvaret for fylkesveiene og statsaksjeselskapet Nye Veier AS fikk økt sin portefølje, sitter Norge igjen med en fragmentert sektor. Statens Vegvesen sitter igjen med ansvaret for trafikksikkerheten, også i områder hvor de nesten ikke er til stede. Hvordan skal våre folk løse den oppgaven på en god måte? Vi i FLT mener omorganiseringen ikke akkurat har vært en suksess. Det har blitt opp mot 80 prosent dyrere å drifte og vedlikeholde fylkesveiene etter at fylkene fikk overført ansvaret for disse veiene. Det er bra at veisektoren skal gjennomgås. Arbeidet må komme i gang dersom det skal bli mulighet for å få gjort noe med sektoren. LO bør være pådriveren for dette. Norge skal ha en offensiv strategi for å øke eksporten. Den strategien må også inneholde en bedring av Norges industriveier.