Nyheter > Landsrådets anbefalinger

Landsrådet kom med sine anbefalinger til komiteer i tråd med forbundsstyrets innstillinger, med unntak av valgkomiteen. Mariann Larsen fra FLT Statens veivesen (SVV Nord) ble valgt som medlem av valgkomiteen istedenfor Lars Erik Fuglesang (forbundsstyret og SVV avd. Øst) . Merete Jonas (forbundsstyret og avd. 19 i Telemark.Se bildet )ble valgt som leder av komiteen etter forbundsstyrets innstillinger. Hun takket for tilliten.

Unike Addisco

Etter- og videreutdanningsordningen via Addisco ble presentert. Forbundsleder Jonny Simmenes trakk fram ordningen som en av de største medlemsfordelene i FLT. FLTs medlemmer tilbys gratis etter- og videreutdanning som en del av tariffavtalene. Addisco samarbeider tett med ledende utdanningsinstitusjoner og internasjonale organisasjoner med fokus på etter- og videreutdanning. Målet er å tilby den beste etter- og videreutdanningen til FLT-medlemmer. En av organisasjonene er International Council for Open education and Distance Education (ICDE). Generalsekretær Gard Titlestad presenterte ICDE og trakk fram viktigheten av livslang læring. Han pekte på forbundets etter- og videreutdanningsordning som unik, også i et globalt perspektiv. Les mer om etter-og videreutdanning i FLT her Addisco tilbyr tilrettelagte utdanningsløp til medlemmer og har nå flere nye kurstilbud. Les mer.

Partssamarbeidets kompetanseeffekter

Etter- og videreutdanningsordningen er bakgrunnen for rapporten «Partssamarbeidets kompetanseeffekter». Rapporten viser svært positive resultater. Utdanning gjennom Addisco sikrer relevans for arbeidslivet og øker graden av ansettbarhet, samtidig som det er mulig å gjennomføre utdanning ved siden av jobb grunnet god tilrettelegging og praktisk oppfølging. Les rapporten her Se video med Landsrådsmedlemmer som oppfordrer til å bruke stemmeretten på Facebook Les også mer om Landsmøte 2017