Nyheter > LANDSMØTE: Forbundsleder åpnet med politikk
Forbundsleder Ulf Madsen åpnet FLT’s 18. ordinære landsmøte i Oslo Kongressenter. Foto: Tor Berglie

Verdiskaping – trygghet – utvikling

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet FLT’s 18. ordinære landsmøte med en politisk tale.

– Dette landet har vært bygd på tilgangen på ren og rimelig kraft, det har vært og skal være et fortrinn for folk og bedrifter i Norge, også i fremtiden.

Forbundslederen påpekte at det er foreslått en industripolitisk plattform for FLT under landsmøtet som drøfter blant annet spørsmål rundt energi.

Bedre veier

FLT organiserer i Statens vegvesen, hvor kravene til forbundet går på stans av kutt.

– Forslag på kutt i samferdselssektoren går ut over sikkerhet og fremkommelighet. Sammen med generelle kostnadsøkninger i sektoren er vi redd for hvordan kvaliteten og sikkerheten i veinettet skal opprettholdes, talte Madsen.

FLT ivrer også for utredningen om vei-eierskapet i sektoren.

Vil ha flere fagskoleplasser

Forbundslederen trakk også frem flere politiske poenger under åpningen. Blant dem at Regjeringen kun har foreslått 500 nye fagskoleplasser i Statsbudsjettet.

— Med dette tempoet vil det ta 140 år før vi har fått på plass vårt mål om 100 000 plasser.

Skjevfordeling i finansieringen av høyere yrkesfaglig utdanning og universitet- og høgskolesatsingen er tydelig, ifølge Madsen.

— Regjeringen har foreslått 1.3 milliarder totalt til fagskolene for 2023. Det brukes 55.8 milliarder på høyere utdanning og forskning, fortalte Madsen.

Arbeidsforberedende trening

FLT-ere over hele landet arbeider for å få flere mennesker inn i arbeidslivet. Forbundet mener at kuttet i plasser til Arbeidsforberedende trening (AFT) er kritisk og må reverseres, grunnet et stort behov for plasser.

— Det er ille når det kuttes i arbeidsmarkedstiltak for de som står lengst unna arbeidsmarkedet, var forbundslederens klare melding.

— I Statsbudsjettet står det at Regjeringen vil styrke ordninger som arbeidsforberedende trening. Den beslutningen må settes ut i live. Det jobber vi for. Det og flere VTA plasser.

Etter og videreutdanning

Aldri før har flere gjennomført EVU gjennom Addsico, fra 413 kursenheter i 2018 TIL 586 inneværende år. I tillegg er det gitt ut stipender til frie studier. Det utbetales årlig over 20 millioner på EVU ordningen.

– 31.892 studiepoeng er tatt i denne landsmøteperioden og det tror jeg kommer godt med for mange, for egen utvikling, for å få seg en ny jobb eller være mer ansettbar, fortalte Madsen.

Kan få et nytt LO-forbund

Mange har vært spente på muligheten for at LO kan få et nytt forbund bestående av Industri Energi (IE) og FLT.

— Industri og Energi har kommet oss i møte, og vi ber landsmøtet om mandat til å gå videre med prosessen for å se på muligheten for å skape et nytt forbund, var forbundsleders melding til landsmøtet.

Saken vil legges frem på søndag og debatteres før et eventuelt vedtak om å gå videre med en mulig sammenslåing med IE.

Om de to forbundene slår seg sammen vil de telle over 78 000 medlemmer, og bli LO’s tredje største forbund.