Nyheter > Landskonferanse i Statens vegvesen ferdig

Alf Edvard Masternes. Foto: Marius Helgå

Masternes har ledet FLTs avdeling i Statens vegvesen siden 2010 og er nå gjenvalgt som leder i fire nye år. Landskonferansen valgte Lars Erik Fuglesang som nestleder, Trond Ruste som kasserer og Kjell Haukeberg som styremedlem. Grethe Laeskogen som er sekretær var ikke på valg. Landskonferansen vedtok også nytt fireårs-handlingsprogram. – Jeg takker for tilliten og jeg lover å ta vare på medlemmers interesser. Jeg var veldig usikker på om jeg skulle stille til gjenvalg, da det er langt over full stilling å være tillitsvalgt. Imidlertid liker jeg oppgavene som vervet gir meg godt og jeg ser fram til å få en god fordeling av oppgaver i styret. Statens vegvesen og mange andre offentlige etater og bedrifter i privat sektor er under stadig omstilling. Omstilling kan være positivt dersom alle ser fornuften, men dersom det kun er politisk motivert skaper det mye unødig støy og usikkerhet på arbeidsplassene, sier Masternes.