Nyheter > Kvinnedagen 2022: – FLT er opptatt av likelønn!

Lik lønn og tilgang på hele faste stillinger

 

Aud Marit Sollid, 1. nestleder i FLT, trekker frem likelønn som en viktig sak for forbundet. Foto: Frode Ersfjord/FLT

Tallenes tale er tydelig: Norske kvinner tjener i snitt 87,5 prosent av lønna til norske menn. En av grunnene er at kvinner oftere jobber deltid i yrkesgrupper med lav lønn, og disse yrkene er ofte kvinnedominerte. I tillegg er menn overrepresentert i lederstillinger og blant de høyest lønte. Det må sørges for at flere kvinner får tilgang på hele faste stillinger. Det gir en inntekt å leve av og betyr frihet og selvstendighet til flere. Det må også bli mer åpenhet om lønnsforskjeller, og man må bevisstgjøre arbeidsgivere om retten til lik lønn for likt arbeid.  

Medlemsveksten blant kvinner øker jevnt

23,9% av forbundets yrkesaktive medlemmer er kvinner (per 1. februar 2022). Det er 12,7% flere enn for 10 år siden (per 1. februar 2012). Kvinner utgjør 12% av alle arbeidslederne.  

Bli med LO å feire kvinnedagen

LO har per nå følgende planer for 8. mars:

8.30–9.40 Frokostmøte

– både fysisk på Kulturhuset i Oslo og digitalt via Facebook og lo.no

Endelig ny regjering: Hvordan sørger vi for at det faktisk blir damenes tur?

Etter åtte år med likestilling i revers, har Norge nå fått en ny regjering. Arbeiderpartiet gikk til valg på en aktiv politikk for vanlige folk, for å satse på likestilling og samarbeide med fagbevegelsen. Men å lede landet i regjering betyr ofte å håndtere kriser, og de siste månedene har vi hatt både koronakrise, kulturkrise, helsekrise, strømkrise og internasjonale kriser. Hvordan sørger vi da for at arbeidet med likestilling og kvinners rettigheter ikke blir satt til siden?

Program

Facebook-arrangement

18.00 Markering på Youngstorget og 8. mars-tog 

Vi oppfordrer alle til å gå i toget, og gjerne under parolen: Stopp vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet – ratifiser ILO-konvensjon 190! 

19.00–21.00 Etter-toget-treff og livepodcast med Peggy Hessen Følsvik ofl.

8. mars inviterer Tankesmien Agenda, i samarbeid med podcasten «Noen har snakket sammen», til en live-podcast på Kulturhuset. Selv i likestillingslandet Norge står kjønn i veien for å leve gode, frie liv. For noen mer enn andre. Vi ser nærmere på hvilke utfordringer blant annet kvinner i lavtlønnsyrker og med minoritetsbakgrunn står overfor, og spør hva som kan gjøres for at ingen skal bli stående igjen på perrongen. I podcast-sendingen møter du: Facebook-arrangement   Les mer: