Nyheter > Nytt kurs i konflikthåndtering
flt, konfliktkurs

KONFLIKTHÅNDTERINGSKURS: Fra venstre Knut Magne Alfsvåg, Else Carr, Laila Nordsveen, Tine Mjølsnes, Ethel Fjellbakk og Børge Solem. Foto: Marit Gabler

Kurset i konflikthåndtering er utviklet av Tine Mjølsnes som er jurist i FLT, i samarbeid med kursansvarlig Laila Nordsveen. Målet med kurset er å gi tillitsvalgte gode verktøy til å bistå medlemmer med konflikthåndtering på arbeidsplassen. På kursets første dag var det forelesning med Ethel Fjelbakk fra Konfliktrådet Øst. De to andre dagene var det den vanskelige samtalen og praktisk konflikthåndtering som sto på programmet. Interessen var stor og kurset fulltegnet.

Håndter konflikten lokalt først

Jurist Tine Mjølnes kan fortelle om en jevn pågang av henvendelser til forbundet om konflikter på arbeidsplassen, særlig i kjølvannet av omstillingsprosesser i en del bedrifter den siste tiden. – Mitt klare råd til alle som henvender seg er å forsøke å finne en løsning på konflikten lokalt først. Ofte finnes de beste løsningene på lavest mulig nivå. Du kan løse konflikten ved å ta initiativ til dialog med den du har en konflikt med, eller du kan ta kontakt med nærmeste leder. Dersom det er lederen som er problemet, tar du kontakt med lederen over. Tillitsvalgt kan bistå deg med rådgivning og støtte gjennom prosessen, sier Mjølsnes. Hvis konflikten ikke håndteres på en god måte lokalt, kan du ta kontakt med FLT. I forbundet jobber jurister og rådgivere som kan hjelpe deg med din problemstilling. Mjølsnes understreker at det viktigste er å håndtere konflikten så tidlig som mulig, før den eskalerer: – Vi ser ofte at konflikter eskalerer fordi de ikke blir riktig håndtert i begynnelsen, eller de blir ikke håndtert i det hele tatt. Det kan føre til en fastlåst situasjon som påvirker hele arbeidsmiljøet negativt med sykemeldinger, omplasseringer og i verste fall oppsigelser. Det er gjerne da medlemmer henvender seg til FLT, men i mange tilfeller kunne konflikten vært løst lokalt hvis det hadde vært mer kunnskap og bevissthet rundt god konflikthåndtering. Derfor er kurset et viktig tilskudd i forbundets tillitsvalgtskolering. Som konfliktrådsleder i Konfliktrådet Øst har Ethel Fjellbakk lang erfaring med å løse ulike typer konflikter. Med forelesningen sin håper Fjellbakk å gi kursdeltakerne bedre forståelse av konflikter: – Min erfaring er at konflikter mellom arbeidskollegaer som har pågått over tid etter hvert blir så betente at det blir vanskelig å ikke trekke inn arbeidsgiver som en del av konflikten, i stedet for som en del av løsningen. For tillitsvalgte kan konflikter være utrolig tungt å stå i.

Kunnskap gir bedre konflikthåndtering. Få tipsene her

Kursdeltakerne Else Carr (avdeling 022 i Rogaland), Knut Magne Alfsvåg (avdeling 029 Kongsberg) og Børge Solem (avdeling 109 Haram) er alle tillitsvalgte og ser frem til å lære mer om konflikthåndtering som en del av vervet, men konflikthåndtering er nyttig også i rollen som arbeidstaker og som privatperson mener de. Solem ser frem til å få bedre verktøy for å bistå i konflikthåndtering som tillitsvalgt. Det samme gjelder Alfsvåg: – Jeg meldte meg på Konflikthåndteringskurset, fordi organisasjonen i bedriften er forandret. Hovedkontoret er flyttet til utlandet og det kan by på utfordringer. Tall fra Statistisk sentralbyrå* viser at:
  • Om lag ni prosent av alle yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede.
  • Cirka syv prosent opplever konflikter med arbeidskollegaer på arbeidsplassen.
  • Nærmere nitten prosent opplever dette med kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen.
Tre gode råd for konflikthåndtering er: 
  • Grip fatt i konflikter tidlig
  • Søk hjelp
  • Forebygg at det vokser frem destruktive konflikter
Det skilles mellom ulike typer konflikter på arbeidsplassen og disse krever ulike tilnærminger: Intrapersonlige konflikter finnes innenfor deg selv, og er ikke direkte knyttet til din relasjon til andre mennesker. (En kilde til frustrasjon som påvirker måten du forholder deg til omgivelsene) F.eks: Du stiller for store krav til deg selv, du vet ikke hva du vil, du har påtatt deg for mye arbeid, du er utrygg og usikker. Interpersonlige konflikter handler om mellommenneskelige konflikter som har sitt opphav i fakta, ulike vurderinger, saksinnhold eller det vi litt upresist kaller «personkjemi». Har nesten alltid en ikke-personlig årsak. Ikke-personlige konflikter har sitt opphav i dårlige, uutviklede organisatoriske systemer (system-konflikter). For eksempel mangelfulle eller uklare mål, uutalte mål, roller, strukturer, ressursfordeling o.l. Hvis man behandler en systemkonflikt som en personkonflikt, er faren at en går løs på symptomene og ikke konfliktutløseren. Kilder: *Statens arbeidsmiljøinstitutt om data fra levekårsundersøkelsen ssb 2013, Tine Mjølsnes