Nyheter > Kunnskapsministeren delte ut FLTs utdanningspris
Kunnskapsministeren deler ut prisen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre fortalte at han sjelden deler ut priser for LO-forbund, men at dette er noe han gjerne vil gjøre oftere. Han var særlig begeistret over å dele ut nettopp denne prisen da Sunniva Bratt Slette og Synne Mari Pedersen hadde klart å øke fokuset på «grønn omstilling» ved sin gode masteroppgave. Foto: Kjetil Landrog.

En bør opprette en «grønn investeringsbank» Gjennom datainnsamlingen til masteroppgaven ble det gjennomført 46 intervjuer med representanter fra 33 ulike utvalg av offentlige og private bedrifter og organisasjoner. Oppgaven fikk karakteren A og er blant annet brukt som et bidrag i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. De har funnet ut at mange prosjektene som har et stort potensiale til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig internasjonalt aldri vil bli noe av ettersom rett kapital til rett tid mangler. De foreslår derfor å opprette en «grønn investeringsbank» med et todelt mandat som både skal kunne investere i utvikling av ny, lovende teknologi og samtidig skalere opp eksisterende løsninger. Her kan dere se presentasjonen av prisvinnerne på FLTs mini-seminar.  Her kan dere lese hele masteroppgaven til studentene. Deres rapport til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Selve rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft som kom 28.oktober. Link til kronikk på energi og klima skrevet av vinnerne av utdanningsprisen. – Vi må styrke kunnskapen i befolkningen Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre fortalte at i gamledager var ingeniøren superheltene som kunne løse det meste. Og han sa at de fortsatt er forbilder, men at behovet i fremtiden er for at alle også ingeniører må videreutvikle sin kompetanse. For regjeringen har det vært viktig å løfte kompetansen på lærere på yrkesfag ved å knytte det tettere opp til arbeidslivet. Et annet viktig satsingsområde er å styrke tilskuddet til lærlinger. Et tredje område var å øke synligheten til fagskolene, som Isaksen mente hadde for lav status i forhold til hva som var fortjent. AFI presenterte rapporten om FLTs støtteordning AFI har utarbeidet en rapport om FLTs støtteordning og fortalte om de funnene de hadde funnet frem til. Det viste seg at kvinner i større grad enn menn tok etter- og videreutdanning og at faglige interesser og mestringsfølelse for studenter knyttet til FLT var av høyere betydning enn lønn eller å få en bedre tittel. Han viste også til at FLTs etter- og videreutdanning var en svært god ordning, og at mange ikke ville tatt denne utdanningen om det ikke ble lagt til rette for det av FLT. Passer det egentlig å studere? Linda K. Raudeberg fortalte at hun ved siden av å være mor til to jenter, ha en mann og være reservemamma til en hest hadde studert ved siden av jobben. Nå var hun Field Service Manager i Gilbarco Veeder-Root AS. – Passer det egentlig å studere?, spurte Raudeberg. En må ikke vente til en «mener det passer». For en vil ofte ha det travelt i hverdagslivet, fortalte hun videre. En må selvsagt ha velvilje hjemme og på jobb, men det er viktig å ta utdanning nå for å bruke det i jobben og for å være klar for fremtidens arbeidsplasser. – Det hjelper ikke om en gjør en kjempegod jobb i en jobb som forsvinner i fremtiden. Du må også klare å utvikle deg til å klare fremtidens arbeidsoppgaver, sa hun. Trollhättan står sterkere i dag enn før konkursen til Saab Ingrid Elison jobber nå for høyskolen i Väst i Sverige og har bakgrunn fra Saab. Hun fortalte om hvordan situasjonen hadde vært da de gikk konkurs og 3700 måtte finne jobber. Men de fleste klarte å komme i ny jobb fortalte hun. I løpet av kort tid hadde 80 prosent av de med høyere utdanning kommet i ny jobb, men bare 11 prosent av de som kun hadde grunnutdanning. – Dette viser hvor viktig det er å videreutdanne seg, sa Elison. Hun fortalte om tiltakspakke på voksenutdanning fra regjeringen sin side og penger til lederutdanning med mer. Etter tre år hadde 2400 av de 3700 ny jobb. Nå var det til og med mangel på ingeniører på Trollhättan. Arbeidsløsheten var også lavere nå enn før konkursen. Paneldebatt om livslang læring Til slutt på mini-seminaret var det også en paneldebatt om livslang læring. Den ble ledet av politisk rådgiver i FLT Johan Martin Leikvoll. Deltakere var nestleder i tankesmien Agenda Kaia Storvik, redaktøren i Ukeavisen Ledelse Magne Lerø, prosjektleder i NHO Carl Rønneberg og forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. Lerø og Storvik var imponerte over hva FLT hadde fått til og så på forbundets måte å få til etter- og videreutdanning som et forbilde som andre burde ta etter. Storvik viste til at her gikk arbeidstakerne i front og bidro til å styrke sine medlemmers muligheter i jobbmarkedet. Lerø fortalte at dette var en godt bevart hemmelighet, og at han ikke hadde vært klar over at FLT hadde fått til så gode resultater over mange år. Forbundsleder Jonny Simmenes hadde flere kvikke ordvekslinger med Rønneberg om behovet for å styrke kompetansen i bedriftene, og at FLTs etter- og videreutdanning var et godt virkemiddel i så måte. Rønneberg derimot mente at det først og fremst var bedriftene som måtte stå for kompetansehevingen til sine ansatte, og ikke bidra til å utdanne folk ut av sin egen bedrift. Se bilder fra mini-konferansen på vår facebook-side.  
Jonny og Torbjørn deler ut prisen

Fra venstre: Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes, prisvinner Sunniva Bratt Slette, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og prisvinner Synne Mari Pedersen. Foto: Kjetil Landrog.

Linda og Ingrid

Fra venstre: Lina K. Raudeberg som har studert ved siden av jobb og nå er Field Service Manager i Gilbarco Veeder-Root AS. Til høyre: Ingrid Elison som er avdelingsleder ved Høgskolan Väst. Hun har også bakgrunn i Saab og fortalte om hvordan Trollhättan har klart å snu konkursen til Saab til en suksesshistorie. Foto: Kjetil Landrog.