Nyheter > Krever svar om attføring på anbud
Etter regjeringen anbudsutsatte attføringstjenester i 2014 har det blitt mindre mangfold og sosialt entreprenørskap, stikk i strid med hva som var blant målene med anbudsutsettingen.  Det er ingen nye ideelle leverandører og kommersielle aktører er vinnerne av anbudsrundene, påpeker Simmenes og Eggum i sin kronikk i Dagsavisen. – Våre undersøkelser viser en klar tendens til at utsatte grupper på arbeidsmarkedet blir taperne her. Regjerningen må ta advarslene alvorlig. Nå krever vi svar fra Arbeidsminister Anniken Hauglie.  Det er ingen skam å snu, sier Simmenes. Les kronikken her

FLT om attføringstjenester på anbud

I 2014 besluttet regjerningen på tross av motstand å sette attføringstjenester på anbud. Blant regjeringens mål var blant annet å bedre kvaliteten, øke valgfriheten, få et økt mangfold av leverandører og sosiale entreprenører. FLT er motstander av attføringstjenester på anbud og har ved rekke anledninger uttalt seg kritisk (se artikler under). Frykter at tyngre NAV-brukere vil falle helt utenfor Har regjeringen laget en forskrift som raserer jobbsikkerheten?