Nyheter > Krever pensjon fra første krone

Første nestleder Aud Marit Sollid og forbundsleder Ulf Madsen utenfor Stortinget.

Tekst og foto: Frode Ersfjord og Odd Rune Simonsen

LO stilte under årets tariffoppgjør krav om pensjonsopptjening fra første krone, innenfor Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Kravet ble flyttet til behandling i Stortinget, hvor LO sammen med blant andre FLT avholdt en politisk markering den 8. november. Det er Arbeiderpartiet og SV som har gått sammen om et lovforslag som skal sikre LOs krav. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) gir i dag pensjonsopptjening bare for lønn over 1G, altså omlag 93 000 kroner. Dette medfører en betydelig ulempe for lavlønte. LOs krav var opptjening av pensjon fra første krone, samt opptjening av pensjon også for stillinger under 20% samt opptjening av pensjon fra og med fylte 13 år. I dag må man være fylt 20 år før opptjeningen av pensjon starter.