Nyheter > Krever fullfinansierte fagskoleplasser
HYGGELIGE INNSPILL: LO’s førstesekretær Julie Lødrup til venstre, sammen med første nestleder i FLT, Henning Skau og forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Foto: Frode Ersfjord

Tempoet må opp

– I dag er kun 500 av de 10 000 nye studieplassene på fagskolene som Regjeringen har lovt kommet i havn, fortalte første nestleder i FLT, Henning Skau.

Uttalelsen ble gitt under Utdannings- og forskningskomiteen på Stortingets høring til Utsynsmeldingen.

– Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk må endres slik at høyere yrkesfaglig utdanning kan tilbys på nivå 6, 7 og 8, forklarte Skau.

I praksis betyr dette at tekniske fagskoler vil få lik status høyere akademisk utdannelse.

ETTERLYSTE FULLFINANSIERING: 1. nestleder i FLT, Henning Skau, utenfor Stortinget. Foto: Frode Ersfjord

Finanseringen mangler

– Finansieringen av sektoren må også trappes kraftig opp for å fullfinansiere utdanningene og legge til rette for faste midler til utvikling og kvalitetshevende tiltak.

Mens Regjeringen har varslet en en Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning, påpeker FLT at dette ikke må forsinke de allerede gitte ambisjonene en opptrapping av antallet fagskoleplasser.

Du kan lese FLT’s høringssvar i sin helhet her.