Nyheter > Kontingentsatser 2022
I kontingenten du betaler til forbundet ligger en rekke medlemsfordeler:
  • Du får bedre lønns- og arbeidsvilkår med gode tariffavtaler/overenskomster. Arbeidsmiljøloven er kun en minstelov, tariffavtaler og overenskomster sikrer deg bedre arbeidsforhold, lønn og pensjon.
  • Du har rett til avtalefestet pensjon (AFP) som fagorganisert med tariffavtale eller overenskomst. Du får også bedre rettigheter til velferdspermisjoner.
  • Du kan få gratis utdannelse opp til masternivå via Addisco. Skulle det oppstå behov for omstilling, er FLT der for deg.
  •  Du får hjelp hvis du har problemer på jobben. FLT gir deg gratis juridisk rådgiving.
  • Du får en rekke gunstige forsikringer og lån gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Disse forsikringene er inkludert i kontingenten du betaler til forbundet.
  • Du får tilgang til interessante kurs og konferanser.
  • FLT dekker deler av lønnen din dersom du blir tatt ut i streik eller skal delta på kurs i regi av FLT i arbeidstiden.
  • Du har større mulighet til å påvirke i arbeidslivet som fagorganisert, fordi du står sterkere sammen med andre. LO som FLT er en del av, er den største fagorganisasjonen i Norge med over 900 000 medlemmer fordelt på 26 forbund.
Se hvor mye et medlemskap koster i 2022 Se hva som er A, B og C-kontingent i 2022