Nyheter > Kontingentsatser 2021
Tekst: Økonomiavdelingen i FLT

Pris kontingent og forsikring per måned 1.1.2021:

  • A – Kontingent + forsikring kr 708,-*
  • B – Kontingent + forsikring  kr 495,-*
  • C – Kontingent + forsikring  kr 401,-*
  • A-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på kr 419.052,- eller mer per år.
  • B-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på mellom kr 419.052,- og kr. 325.970,- per år.
  • C-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på mindre enn kr 325.970,- per år.
* Beløpene gjelder for medlemmer som ikke har reservert seg mot enkelte forsikringer. Medlemmer under 67 år som ikke har reservert seg mot forsikringer betaler kr 257,- i forsikringspremie. Medlemmer over 67 år betaler et tillegg på reiseforsikringen på  kr 21,- per måned. Avdelingskontingent kommer i tillegg. Disse kontingentsatser vil oppdateres under Medlemsfordeler i 2021. 

Betaler du riktig kontingent?

  • Sjekk avtalegiroen og lønnstrekk: Dersom du betaler med avtalegiro bør du sjekke at beløpsgrensa på avtalegiroen til FLT er høy nok, slik at fakturaen ikke blir avvist i nettbanken. Hvis du har lønnstrekk ber vi deg passe på at arbeidsgiver har endret trekket, slik at trekkbeløpet fra januar 2021 er riktig.
  • Har du byttet arbeidssted? Da er det viktig at du melder ifra til forbundet for å få de samme gode fordelene. Tariffavtale må på plass for deg i den nye bedriften, og det kan også være meget viktig for å opprettholde tilslutningen i AFP-ordningen. Det er også lurt å få på plass kontingent-trekket hos ny arbeidsgiver tidlig for å unngå unødvendig opphold i betalingen.
  • Innrapportering av fagforeningskontingent betalt i 2020: Dersom du har betalt fagforeningskontingent direkte til FLT i 2020, vil dette bli innrapportert direkte til skatteetaten. Du vil få tilsendt eget brev med innrapportert beløp, men dette vil også fremkomme på din selvangivelse.