Nyheter > Konstituering av nye samarbeidskomiteer

Rundt 85 var samlet på Sørmarka under konstitueringen.  1. nestleder Merete Jonas har vært politisk ansvarlig for etablering av de nye komiteene.

– Det har vært stort engasjement rundt opprettelsen. Mange er ivrige etter å komme i gang. Det vi har presentert på regionårsmøtene, har blitt godt mottatt, sier Jonas. Hun har brukt tid på å lære om hvordan de eksisterende samarbeidskomiteer jobber

FULL STYRKE: Rett før oppstarten ble det nye navnet lansert. Tillitsvalgte, politisk ledelse og ansatte på Sørmarka. Foto: Marit Gabler

Full styrke fremover

– Samarbeidskomiteene er viktige arenaer for utforming av næringspolitikk, rekruttering og topartssamarbeidet på bedriftene. Komiteene har stor påvirkning på forbundets arbeid, poengterte forbundsleder Frode Alfheim, rett etter at nyheten om forbundets nye navn høstet stor applaus i salen. Forbundslederen kunne også presentere gode nyheter om medlemsvekst og økt gjennomslag i tarifforhandlingene.

POLITISK LEDELSE: Merete Jonas, Henning Skau, Frode Alfheim og Ståle Johannesen. Foto: Marit Gabler

Fremover vil de nye komiteene ta form etter modell fra tidligere Industri Energi med noen tilpasninger, blant annet vil det være sentralt å se hvordan tidligere FLTs regioner og avdelinger kan bidra i komiteene. Det planlegges en ny fellessamling for de nye samarbeidskomiteene til høsten. Da skal også Fellesforum for funksjonærer, som vil bestå av dem som er individuelt avlønnede fra samarbeidskomiteene, etableres.

SPILLE HVERANDRE GODE: Ravinthrakumar Suntharalingam. Foto: Marit Gabler

Spille hverandre gode

– Vi jobber hovedsakelig med lønn og tariff, men også med næringspolitikk som angår bransjen og oss lokalt på bedriften. Komiteene fungerer i tillegg som gode arenaer for sosialt samvær og nettverksbygging, fortalte Jan Haugen om arbeidet i samarbeidskomiteen Elektrokjemisk.

Ravinthrakumar Suntharalingam er en av de som er valgt inn i samarbeidskomiteen for arbeidsledere. Han gleder seg til å komme i gang med arbeidet:

– Jeg tror vi tar med oss det beste fra de tidligere forbundene ved å kombinere regioner og samarbeidskomiteer. Fremover er det aller viktigste at vi spiller hverandre gode, avslutter han.

Fakta om samarbeidskomiteer

I forbindelse med sammenslåingen til et nytt forbund, ble det i igangsatt et større organisasjonsprosjekt som skal se på hvordan bedriftsklubber, avdelinger, administrasjon og regioner kan slås sammen til en felles struktur frem mot Landsmøtet og LO-kongressen i 2025. Mer i sammenslåingsdokument

Samarbeidskomiteer bygger på modell fra tidligere Industri Energi og er til for å sikre et best mulig samarbeid mellom klubber/avdelinger innen ett og samme område med felles interesser. Forbundet har disse samarbeidskomiteene fra tidligere, i tillegg til de fire nye.

Vanligvis holder samarbeidskomiteene to møter i året, utenom styremøter. Her diskuteres blant annet følgende: Bransjepolitikk, tariffpolitikk og tariffkonferanser, rammebetingelser for bransjene, tillitsvalgt konferanser for bransjen, opplæringsarena for nye tillitsvalgte og fadderordninger.

Det velges ledelse og tildeles administrative ressurser til hver av komiteene.  Valg oppdateres her