Nyheter > Klart ja til tariffoppgjøret i privat sektor

Forbundsleder Ulf Madsen i aksjon under LOs representantskap i februar.

Tekst og foto: LO Info / Frode Ersfjord 76,61 prosent av LO-medlemmene som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 2,32 prosent. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen i LO – NHO-oppgjøret.

Fornøyd med uravstemningen

– Det er viktig å få med at dette oppgjøret skal bygges videre på. Vi får nå tettet AFP-hullene, og vil arbeide politisk for å sikre Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone, påpeker forbundsleder Ulf Madsen. Årets oppgjør har vært komplekst, med både en samordnet del og en forbundsvis del. I den førstenevnte har LO forhandlet direkte med NHO, mens den sistnevnte har hatt enkelte forbunden i forhandlinger med NHO. – Styrkingen av vår etter- og videreutdanningsordning med 10 øre per time, per medlem på relevante overenskomster, gjør at vi også er godt fornøyde med den forbundsvise delen, avslutter Madsen. LO – NHO-oppgjøret: Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst) Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst) Antall ja: 74 529 (76,61 pst) Antall nei: 20 495 (21,07 pst) Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)