Nyheter > Klarsignal for HF-prosjekt!
Prosjektgruppen er glade for endelig vedtak om støtte! Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

Prosjektgruppen er glade for endelig vedtak om bevilgning! Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak er et samarbeid mellom LO og NHO, og skal bidra til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser gjennom partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. FLT startet i 2014 sammen med Attføringsbedriftene et arbeid med å søke om midler til dette prosjektet. Bakgrunnen var at attføringsbedriftene gikk fra å få forhåndsgodkjente plasser til å bli konkurranseutsatt. Det ble nødvendig å omstille virksomheten for å fortsatt ivareta samfunnsoppdraget. FLT har mange organiserte i Attføringsbedriftene, og et samarbeid mellom partene med HF-støtte ble et svar på utfordringen. Prosjektet vil kurse representanter fra både arbeidstaker og arbeidsgiver-siden på bedriftene. Disse vil være ansvarlige for implementering av tiltak i sine respektive bedrifter. Fra starten har prosjektgruppen bestående av Solveig Jenssveen (Leder), Arnstein Aasestrand (FLT), Elisabeth M. Mogård (FLT), Heidi Gjøsæter (arbeidsgiversiden) og Kristoffer Borgen-Byng (ansattsiden) jobbet med forprosjekt og søknader. De er glade for at den endelige bevilgningen er på plass. -Dette er et prosjekt som vil være et godt bidrag til å heve både de ansattes så vel som bedriftens kompetanse i en utfordrende tid. Jeg er overbevist om at utviklingsprosjektet gir et nødvendig løft for deltakerbedriftene og sørger for å sikre konkurransedyktige bedrifter med trygge arbeidsplasser, uttaler FLTs 2. nestleder Arnstein Aasestrand.