Nyheter > KARTELLKONFERANSEN: Utfordret Støre om vegetterslepet

Krever særskilte midler til vei

– Norge er rangert som 46. beste land i verden på vegkvalitet. Det er et godt stykke bak de beste, for å si det forsiktig, Jonas (Gahr Støre red. anm.).

Hovedtillitsvalgt i FLT Statens vegvesen, Alf Edvard Masternes, sparte ikke på kruttet under LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse på Gol.

– Vi mener at det er derfor det er behov for særskilte midler til opprusting av næringsvegene, uavhengig av vegeier, fortsatte Masternes.

Innlegget kom under den fagligpolitiske debatten, etter innledning fra Statsminister Jonas Gahr Støre.

PÅ RIKTIG VEI: Alf Edvard Masternes talte til Jonas Gahr Støre under LO Stats Kartellkonferanse, november 2022. Foto: Frode Ersfjord

Les hele innlegget her:

Takk for innledningen, Jonas!

På vegne av FLT i Staten skal jeg argumentere for hvordan vi kan få tryggere veier. Som gir oss både et sterkere næringsliv, bedre fremkommelighet og mer sikkerhet.

Om du tar med dæ rådan umiddelbart, Jonas – så kan æ ikke love en dobbling i oppslutning over natta — men her kommer nåkka som garantert vil hjelpe fremover!

Vi snakker mye om teknologi. Om internett. Om digital styring. Om angrep på digital infrastruktur.
Men vi må snakke mer om det som fysisk bringer oss sammen. Noe vi bruker hver dag. Veiene våre er egentlig symbolet på infrakstruktur.

Vedlikeholdsetterslepet på norske veger er på mer enn 170 milliarder kroner. FLT vil ha et krafttak for å skape sikre veger og god logistikk for næringslivet.

At det norske vegnettet er dårligere enn i land vi konkurrerer med fører til at norsk næringsliv mister konkurransekraft.

Norge er rangert som 46. beste land i verden på vegkvalitet. Det er et godt stykke bak de beste, for å si det forsiktig, Jonas.

Vi mener at det er derfor det er behov for særskilte midler til opprusting av næringsvegene, uavhengig av vegeier.

Hurdalsplattformen omtaler fragmentert vegsektor, Sitat; «Utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. Med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.»

Dette er FLT glad for! Og jeg har allerede fått svar på min e-post til departementet den 26. september:
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

Har vi fått bedre og tryggere veier for næringstransporten etter etablering av vegselskap og splitting av vegadminstrasjon? Har bygging og drift av veg blitt billigere? I 2015 etablerte Staten Nye Veier AS. Selskapet tok over ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier fra Statens vegvesen.

Mitt svar, nei – andre land vi like å sammenligne oss med synes nok vi sløser med fellesskapets penger. Har vi fått tryggere veier? Har bygging og drift faktisk blitt billigere?

Det er behov for å gjennomgå hvordan Vegvesenet finansieres, og da må utredninga også se på hvordan forutsigbarheten i etaten kan bli bedre.

Per i dag må vi forholde oss til statsbudsjettet fra år til år, noe som gjør langsiktig planlegging vanskelig. I tillegg kommer finansieringen til fylkeskommunene på et annet tidspunkt enn vegvesenets, og det gjør god samhandling vanskelig og Nye veier lever av ett fond i tillegg til bompenger, dem i lukket styrerom får disponere.

Kjære Jonas,
La oss være uredd. Bli med på et prosjekt som sir at Norge ikke skal være nummer 46 i verden på veikvalitet – men at vi sammen skal ta oss opp til ei topp 10-plassering!

Takk for oppmerksomheten!

HØRTE PÅ VEIEN: Jonas Gahr Støre under LO Stats Kartellkonferanse på Gol, november 2022. Foto: Frode Ersfjord