Nyheter > Ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor

FLTs Osloavdeling stilte på Youngstorget under årets 1. maifeiring.

Tekst: LO Stat / FLT Foto: Frode Ersfjord 80,7 prosent av de som avga stemme sa ja i uravstemningen blant LO Stats medlemmer i staten og Spekter, mens 19,3 sa nei. Det var solide ja-flertall også i LO Kommune og i YS og Unio. Blant FLTs aktuelle medlemmer stemte 92,3% ja. – Vi får nå en pensjonsordning i offentlig sektor som er helhetlig og som tar hensyn til også de yngste aldersgruppene. Vi hadde ikke gjort jobben vår som tillitsvalgte om vi ikke hadde fått på plass dette nå, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Fortsatt uavklarte elementer

Samtidig konstaterer LO Stat-lederen at det også ligger uavklarte elementer som det må finnes en løsning på. -De som har kritisert forslaget, har pekt på at levealdersjusteringen fortsatt biter hardt. Det er jeg ikke uenig i. Men å fjerne denne ordningen er dessverre ikke realistisk. Det vi imidlertid kan gjøre, er å jobbe politisk for å få gjort endringer, noe vi må gå i gang med umiddelbart, sier han. – Samtidig har vi også en jobb å gjøre når det gjelder hva som skal være opptjeningsgrunnlag. Der er vi ikke enig med vår motpart. Og så kommer også detaljene knytta til ordningene med særaldersgrenser og uførepensjon opp på et senere tidspunkt. Dette er områder vi må holde trykk på.

Stolt av forhandlingene

Er det en litt misfornøyd LO Stat-leder vi hører? – Nei, ikke i det hele tatt. Jeg er stolt over hva vi oppnådde i forhandlingene, og jeg hadde ingen problemer med å anbefale det overfor medlemmene. Vi har brukt mye tid og energi på å forklare avtalen til medlemmene, og nå har de sagt ja. Det gleder meg. Mitt poeng er at punktum ikke er satt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier han.