Nyheter > Ingen LO-streik i staten

FERDIGFORHANDLET: LO Stats leder Egil André Aas.

Tekst: LO Stat/FLT – Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas. – Dette har vært en av de tøffeste rundene jeg har vært med på i min tid som tillitsvalgt. I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet, sier Aas. Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen. – Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles. For oss har årets oppgjør i hovedsak handlet om å at alle våre medlemmer i staten, også våre mange langtidsutdannede, skal ha et lønnsløft. Det handler om å løfte hele laget i ei tid der økende levekostnader preger hverdagen til folk flest. Det mener vi at vi har klart med dette resultatet, sier Aas.

Generelt tillegg og løft

Resultatet innebærer et generelt tillegg til alle. Samtidig løftes alle førstekonsulenter ett ekstra lønnstrinn, noe som gir en solid likelønnseffekt. – Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas. Vi er skuffet over at 30 % av totale midler avsettes til lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger svekker likelønn og bidrar ikke til å redusere forskjellene. Når det først er satt av midler til lokale forhandlinger forutsetter LO Stat at de partene er sitt ansvar bevisst og tar spesielt hensyn til eventuelt uheldige enkeltutslag av overgangen til nytt system. Dette er også omtalt i møteboka, sier han. – Nå blir det en jobb for våre tillitsvalgte ute i virksomhetene å kjempe for våre medlemmer med utgangspunkt i vår tariffpolitikk. Jeg er sikker på at de vil gjøre det på en god måte, sier Aas. – Statens lønnssystem har også vært et forhandlingstema ved årets oppgjør. Målet har vært å finne et bedre lønnssystem, noe vi har fått gjennomslag for. – Vi forlater et system der automatiske lønnsopprykk særlig har gått til mannsdominerte grupper og dermed har utgjort en stor likelønnsutfordring. Endringen innebærer at kvinnedominerte grupper framover vil dra nytte av ansiennitetsopprykkene på en rettferdig måte. Med det nye systemet har LO Stat tatt ett langt skritt mot å kunne harmonisere de to ulikelydende avtalene i staten. Vi ser dette som et stort bidrag fra vår side for å kunne nå målet om igjen å kunne få en likelydende hovedtariffavtale i staten, påpeker Aas. Det nye systemet vil bidra til raskere lønnsutvikling enn de gamle rammene, noe som er fordelaktig for de ansatte både i et livslønns- og i et pensjonsperspektiv, påpeker Aas. Hovedtrekkene fra resultatet: Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme). Ltr. 19-64 10.000 kr. Ltr. 65-107 1,7%. Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent. Lokal avsetning utgjør 30 prosent av disponibel ramme. Oppgjøret har en ramme på 3,84%. Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene.