Nyheter > I dette pilotprosjektet produseres hydrogen av havvindens strømoverskudd
Tekst: Kai Hovden/LO Media

DEEP PURPLE: Slik ser TechnipFMC for seg å kunne lagre energi fra havvind på havbunnen. Mye av teknologien leverer de allerede i dag, mens denne løsningen kan bidra til å sette fart på det avgjørende grønne skiftet. Foto: TechnipFMC

Vil utnytte havvind

Et spennende prosjekt det jobbes med på Kongsberg, har fått navnet Deep Purple. […] – Her er tanken å produsere hydrogen av strømoverskuddet på flytende havvind, sa Lars Ole Bjørnsrud*. Flytende havvind er en god måte å hente ut energi på, og vindressursene langs norskekysten er gode. Det forventes at utbyggingen av flytende havvind vil være like stor som olje, gass og subsea de neste 30 årene, utdypet han. Utfordringen er å gjøre leveransen fra flytende havvind kostnadseffektiv og stabil, ifølge Bjørnsrud. – Det er nettopp i stabiliteten hydrogen kommer inn. Planen er at energioverskuddet fra turbinene blir lagret som hydrogen på havbunnen. Dette kan brukes til å elektrifisere sokkelen fremfor å bruke kabel fra land. En annen mulighet er å elektrifisere øysamfunn som Svalbard. Der brukes det kull i dag. Vi kan også se for oss at skipsfarten går fra å bruke tungolje til hydrogen. Vi kan lage «tankstasjoner» for skip ute i havet, hvor de fyller opp tankene med hydrogen, illustrerte Bjørnsrud. *Lars Ole Bjørnsrud er leder for markedskommunikasjon og myndighetskontrakt i TechnipFMC Norge. Les hele artikkelen i det siste nummeret av fagbladet vårt, Ledelse og Teknikk!