Nyheter > Hvorfor er gode veier så viktig for distrikter og næring?
Industrien som deltar i det globale markedet kan være plassert på steder hvor gode veier kan bli et konkurransefortrinn, men veiene er langt fra gode mange steder og Norge har som mål om å øke eksportandelen. Hvorfor er gode veier så viktig for distrikter og næring? Hva kan gjøres? Vi spør politikere og fagfolk på frokostmøtet 15. mars. For den nysgjerrige, har vi fått et lite innblikk i hva de tre representantene fra samferdselssektoren mener om temaet. Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen: — Et godt transportsystem sikrer langsiktig utvikling av Norge, et langstrakt land med gode råvarer, og det reduserer avstandsulemper til markeder i Europa. Stig Nerdal, daglig leder i Transportutvikling AS: — Problemet er at sjømataktørene ikke er lokalisert ved hovedveien, jernbaneterminalen, flyplassen eller havnen. De finnes gjerne ved en nedslitt fylkesvei. Alf Edvard Masternes, styreleder i FLT Statens vegvesen: — Våre medlemmer er ofte på enden av en fylkesvei. De trenger et forutsigbart veinett både vinter og sommer. Se hele programmet. Følg møtet på direktesending.