Nyheter > Hvordan behandler vi våre medmennesker i Norge?

Russere som bor og oppholder seg i Norge kan heller ikke bære ansvar for Putin sine krigshandlinger. Det er viktig at vi tar vare på hverandre. At vi fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina på det sterkeste, må det ikke være tvil om. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Samtidig er det viktig å få frem at det ikke er russiske folk vi reagerer mot. Verken russiske barn i Norge eller russere flest har skyld for krigen som nå utspiller seg. Ingen her til lands skal klandres for hva som foregår i Kreml. Vi må huske at det er en dag i morgen òg. Vårt felles mål er verdensfred og respekt for våre medmennesker.

Les også: