Nyheter > Hva skal forbundet hete?

Ferdigstiller sakspapirene

FLT har innkalt til ekstraordinært landsmøte den 17-18. november. Møtet skal avgjøre om FLT sammen med Industri Energi vil danne et nytt forbund med om lag 80.000 medlemmer.

— For oss har det vært viktig at det nye forbundet også ivaretar identiteten som FLT har bygget opp siden vår oppstart i 1951, sier forbundsleder Ulf Madsen.

I forslaget til et nytt forbund er det blant annet foreslått egne samarbeidskomiteer for FLT’s tariffavtaler.

— Alle våre overenskomster vil bestå, samtidig som vi sikrer en organisasjonsstruktur hvor avtalene kan styrkes og videreutvikles etter dagens FLT-medlemmers ønsker, forteller Madsen.

FLT har i forhandlinger med Industri Energi fått gjennomslag for alle sine innledende premisser. Inkludert bevaring av etter- og videreutdanningsordningen for dagens medlemmer.

— Avtalene og ordningene våre for medlemmene er vårt gull. Regionene skal også styrkes. Det har vært et viktig premiss for oss.

Ny møteplass for funksjonærer

Formålet med en sammenslåing er å få enda sterkere påvirkningskraft innen lønns- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag.

I det nye forbundet vil det også komme et nytt Fellesforum for funksjonærer.

— Dette blir en unik møteplass hvor vi skal jobbe for styrke funksjonærer og arbeidslederes plass i fremtidig lønnsdannelse så vel som samfunnspolitiske målsetninger.

Forumet skal jobbe med synlighet, rekruttering og påvirkningskraft på vegne av ledere, ingeniører og individuelt avlønnede i det nye forbundet.

— Hensikten er selvsagt at alle våre medlemmer skal komme styrket ut av denne sammenslåingen, avslutter Madsen.

Forbundene får et nytt navn

Om begge forbunds landsmøter gir sitt ja til sammenslåing, vil det bli et første felles landsmøte den 11. desember.

— Vi kommer til å invitere medlemmer og tillitsvalgte til en navnekonkurranse, avslører Madsen.

Oppstartsfasen til det nye forbundet vil bestå av sammenslåtte forbundsstyrer og arbeidsutvalg. Her må det være enstemmighet før man lander på et nytt navn.

Vi publiserer endelige sakspapirer for det ekstraordinære landsmøtet så snart disse er klare. Finn et informasjonsmøter i din region om prosessen her.