Nyheter > HURDALSERKLÆRINGEN: – Seier for FLT!

TALTE TIL LANDSMØTET: Støre på talerstolen under FLT’s landsmøte i 2017. Foto: Frode Ersfjord

Seier med fagskolesatsning

– FLT ønsker å berømme den nye regjeringen for å ha søkelys på fagskolenes betydning i utdanningssystemet, uttaler Ulf Madsen, forbundsleder i FLT.

Den såkalte Hurdalserklæringen ble lagt frem i dag, og er Ap-leder Jonas Gahr Støres plattform for en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Finansieringen av fagskolesektoren skal styrkes, og dimensjoneringen skal gjennomgås for å nevne noe. Alt i tråd med det FLT har spilt inn i prosessen. Det varsles en opptrappingsplan med 1000 nye plasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov. For FLT er det viktig å få frem at arbeidslivet vil ha større behov enn det opptrappingsplanen legger opp til.

Attføringsprogrammer styrkes

Nok en seier er at ordninger som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser og varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal styrkes og gjøres tilgjengelige for flere. Rammevilkårene for de kommunalt eide og de ideelle attføringsbedriftene skal sikres, og regjeringen skal unngå anbudsregimer som sentraliserer og bygger ned tilbud.

– Vi håper dette skaper en trygghet for disse ordningene, forteller Madsen. 

Positiv veipolitikk

FLT er også positive til at det skal utredes hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og vei-eiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging. 

– Vi har spilt inn at «det gjennomføres en samfunnsmessig evaluering av «Nye Veier» sine prosjekter, og eventuelle gode erfaringer fra «Nye veier» tas med inn i Statens vegvesen», forteller Madsen, og sier at FLT vil følge nøye med på, og gi bidrag til dette arbeidet. 

Ny næringspolitikk

Den nye regjeringen gjør tydelige næringspolitiske endringer.

– Totalt sett representerer erklæringen et kvantesprang i synet på industripolitikk i forhold til den forrige regjeringen, sier Madsen, som er særlig fornøyd med at de skal settes ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

– Vi har gjennom frokostmøte og diskusjoner i FLT satt problemstillingen med at det ikke er nok energi til industrien i fremtiden på dagsorden. Dette arbeidet haster, avslutter Madsen.

FLT er fornøyde med regjeringplattformens retning.