Nyheter > Gratulerer med kvinnedagen!

Tariffkonferanse på Olavsgaard Hotell med god kjønnsbalanse. Foto: Frode Ersfjord

Tekst: Frode Ersfjord

Gode paroler

FLTs første nestleder har merket seg at en av de vedtatte 8. marsparolene i Oslo er «Pensjonskamp er kvinnekamp – bevar offentlig AFP!». Parolen er en av 26 som komiteen for 8. marstoget har vedtatt. — LOs representantskap har vedtatt en retning for årets tariffoppgjør som gjør nettopp Avtalefestet pensjon (AFP) til en hovedsak. Riktig nok i privat sektor. Vi må videreutvikle AFP ved å tette hullene som gjør at noen faller ut. God likestilling handler om å ta vare på sliterne ved å sikre nivået på disses ytelser, forteller Sollid.

Aktiv likestillingspolitikk

Å velge utradisjonelt kan også bidra til en mer aktiv likestillingspolitikk. — På 50-tallet var det om å gjøre å gifte seg med en lege, men i dag blir kvinner leger selv, humrer nestlederen. Det har gått voldsomt fremover for kvinners rettigheter og posisjon i samfunnet, men vi har fremdeles mye ugjort. Her er fagbevegelsen avgjørende for fortsatt fremgang. FLT har i dag et stort flertall menn blant sine medlemmer. Omlag 20% av medlemmene er kvinner. — Jeg mener vi skal være mer offensive på å verve kvinner. Samtidig ønsker jeg at flere kvinner velger nettopp de yrkene hvor FLT står sterkest. Andelen kvinner på fagskolene er ikke bra. Blant 15 391 elever i 2017 var kun 19% av disse kvinner. På høgskoler og universiteter er det bedre, men vi har en vei å gå, påpeker Sollid.

Vil ha flere unge og kvinner

Hva kan FLT bidra med for å styrke kvinneandelen i bransjene hvor forbundet rekrutterer? — FLTs forbundsstyre i dag har flere kvinner enn andelen medlemmer tilsier, som er positivt. Jeg vil jobbe hardt for å få flere unge og kvinner inn i tillitsverv. Vi kan også bidra i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene med målrettede kampanjer til våre bransjer, som kan øke rekrutteringen.

FLTs første nestleder, Aud Marit Sollid, ønsker seg flere kvinner på tekniske fagskoler. Foto Frode Ersfjord

Bekjempe lavlønn

Parolen «Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå» gir også en sterk gjenklang hos FLT og resten av LO-familen. I offentlig sektor er dette noe som alltid diskuteres under tariffoppgjør. — De generelle lønnskravene til LO under årets oppgjør er enkle å forstå: Økt kjøpekraft til alle. Vi skal bekjempe lavlønn som vi jo også finner i typiske yrker hvor kvinner er overrepresentert, avslutter Sollid.