Nyheter > Gratulerer Kværner med milliardkontrakt
Milliardkontrakten fører til at Kværner nå planlegger å investere 370 millioner kroner i et nytt kaianlegg ved selskapets eksisterende anlegg på Stord. Når prosjektet kommer i gang uvisst, investeringen avhenger av styrets godkjenning. Bakgrunnen for investeringsplanen er et olje- og gassmarked i endring. Det forventes flere prosjekter på dypt vann og økende etterspørsel etter flytende installasjoner. Målet er å gjøre verftet mer fleksibelt og øke konkurransekraften. Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen, gratulerer med kontrakten: – Dette viser at Norge er konkurransedyktig og vil gi flere positive ringvirkninger for norsk industri.

Lang prosess med gode resultater

Christian Danmo er fellestillitsvalgt for nesten 400 FLT-medlemmer som er ansatt i Kværner på Stord, i Verdal og i Oslo. Han forteller om en lang prosess frem mot milliardkontrakten, preget av nedbemanning, kostnadsfokus, digitalisering og optimalisering av virksomheten: – Resultatet taler for seg selv. Vi har vist at vi er konkurransedyktige på leveringstid og kvalitet til en forutsigbar pris. Ringvirkningene av Castberg-kontrakten vil være tydelige i lokalsamfunnene, sier Christian Danmo.

Les også

Castberg-kontrakten gir grønt lys for storutviding av Kværner sitt verft Pressemelding fra Kværner  Fakta Kværner har fått kontrakt med Statoil om levering av moduler til produksjonsskipet for Johan Castberg-feltet. Kontrakten er verdt rundt 3,8 milliarder kroner. Johan Castberg-feltet i Barentshavet vil bli utviklet med et produksjonsskip (FPSO) som ligger på oljefeltet og kobles til oljebrønnene. Deretter føres oljen inn i et eget prosessanlegg om bord på skipet før den lagres i tanker. Kværner ASA skal bygge moduler til plattformdekket og også stå for sammenkobling og integrasjon av dekksmodulene på skipet. På topp vil arbeidsomfanget involvere omtrent 2.000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører. Ifølge Kværner vil de fleste modulene bli levert av norske verft. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4.800 personer (NTB). På Stord planlegges det utvidelse av verftet.