Nyheter > Gjennomslag for fagskolene
Tekst: Karin Yrvin – Formålet er å få gjennomslag for FLT sin politikk i partiprogrammene, forteller forbundsleder Ulf Madsen. FLT har særlig satt søkelys på fagskolene og industrien. Arbeiderpartiet la denne uken frem 2. utkast til partiprogram, og FLT har gått gjennom utkastet: – Vi ser at det er et program hvor FLT har blitt hørt når det gjelder fagskolene. Vi ser også at intensjonene våre er blitt lyttet til når det gjelder statlig eierskap. I utkastet står det at fagskolene skal være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høgskolene, opptrappingsplan er nevnt, og Arbeiderpartiet vil at dimensjoneringen skal gjennomgås. Det skal også jobbes for flere desentraliserte fagskoletilbud som kan kombineres med jobb. – Vi har fått gjennomslag for at man skal se på hvor mange plasser man skal ha og trenger, og det er vi glade for, sier Madsen. Vi vet at næringslivet etterlyser fagskoleutdannede, og at det er en populær utdanning for våre, og det vil forhåpentligvis komme frem i dette arbeidet, forteller han. Arbeiderpartiet slår videre fast noen viktige prinsipper for det statlige eierskapet. De vil beholde et sterkt statlig eierskap for å sikre at fellesskapet eier naturressurser, infrastruktur, felles data og bedrifter som er kritiske for å bevare kompetanse i Norge. De åpner også for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper der det er av stor strategisk interesse for Norge. Det slås fast at felleskapet skal stille strengere krav til bedrifter. Kravene skal sikre arbeidsplasser, bærekraft og norske lønns- og arbeidsvilkår. – Dette er en holdning og krav som er viktig for våre medlemmer, sier Madsen. Han forteller at det har vært en utfordring for mange tillitsvalgte at utenlandske eiere utfordrer de norske reglene, for eksempel reglene om innleie, men er trygg på at en ny regjering vil ha dette på radaren og gjøre det de kan for å sikre anstendig lønns -og arbeidsvilkår. Vi er helt på linje i dette spørsmålet, sier Madsen.