Nyheter > Går for fire nye år

Jonny Simmenes ser fremover. Foto: Tor Berglie

Har fortsatt mye å gi

«Jeg har fortsatt mye å gi, og jeg kjenner forbundet,» som han sier.

– Det har aldri vært takt og tone i FLT å annonsere sitt kandidatur på forhånd?

– Nei, jeg er klar over det. Det er derimot helt vanlig i LO sentralt og i de andre forbundene. Jeg mener at en åpen diskusjon er å foretrekke, medlemmene, avdelingsstyrene og ikke minst delegatene på landsmøtet har krav på å kunne diskutere dette i god tid. Jeg vil heller si at slik dette har blitt behandlet tidligere så har det ført til ryktespredning. Det har ikke vært bra for demokratiet i organisasjonen. Derfor bryter jeg den tradisjonen, er forbundslederens kommentar til Ledelse og Teknikk.

Langt mer synlige

I intervjuet påpeker Simmenes at forbundet har fått til mye i denne fireårsperioden.

– Vi har blitt langt mer synlige, spesielt det siste året. Vi blir hørt på en helt annen måte nå, både i LO og internasjonalt. Vi har også blitt mer synlige i media. Etter- og videreutdanningsmodellen vår fungerer utmerket, svært mange medlemmer tar kompetansegivende utdanning. Det gir trygghet, det gjør det lettere å skaffe seg ny jobb om det er ønskelig eller nødvendig. Til og med NHO sier at den ordningen vi administrerer er god. Og at vi anvender pengene godt. FLT har gjort seg bemerket på vekst- og attføringsfronten. Vi hadde et flott arrangement på Arendalsuka, og pamfletten «Milliarder – ikke mennesker» har satt rammene for diskusjonene på dette området.

Hele intervjuet med forbundslederen kan lastes ned fra denne linken.