Nyheter > Full støtte til streikende bussjåførene fra FLT
– En lønn som er til å leve av er et viktig prinsipp for oss i fagbevegelsen. Vi gir full støtte til forbundene som streiker for en rettferdig lønn i bussbransjen, sier FLT’s forbundsleder Ulf Madsen. Fellesforbundet, Fagforbundet, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet i Oslo og Viken, har hittil tatt ut 3 800 medlemmer i streik etter mislykket mekling om ny tariffavtale for bussbransjen. Lørdag 26. september vil ytterligere 4 500 medlemmer tas ut i streik, om partene ikke møtes. – Det er uansvarlig av arbeidsgiversiden å stå på at 340 000 i startlønn er en rimelig lønn. Jeg merker meg stor støtte for kravene til bussjåførene i samfunnet, avslutter Madsen.