Nyheter > Frokostmøte 7.6: Å stille opp, er å bry seg
Antallet unge uføre øker. Ligger feilen i systemet vårt? Er norsk ungdom sykere enn før? Samtidig har vi fått et samfunn med dårligere plass: “Kravene til hva du skal kunne for å få en jobb, har økt i ekspressfart”, skrev Marianne Martinsen i Aftenposten i høst. Hva skjer med de som faller utenfor fordi de ikke passer inn eller ikke klarer å skaffe seg høy nok kompetanse? Blir de presset inn i et diagnosebasert system? Eller blir de gående uten hjelp til de faktisk blir syke? Er det hensiktsmessig at mange av de gode hjelpetiltakene kommer først når du har en diagnose?

Program

08.30 – 08.35 Velkommen v/Kenneth Stien, Arbeid & Inkludering 08.35 – 08.40 Arbeid og inkluderingsbedriftene – hvor trykker skoen? v/Aud Marit Sollid, FLT 08.40 – 08.55 De unge og samfunnet v/Marianne Marthinsen, samfunnsdebattant 08.55 – 09.10 Ungt utenforskap: Treffer virkemidler? Anne Hege Strand, FAFO 09.10 – 09.25 Samtale med Monica Sivertsen fra Jobbklar 09.25 – 10.00 Mer enn ord – hva kan gjøres? v/stortingsrepresentantene Runar Sjåstad (AP), Anna Molberg (H) og Sara Bell fra SV.

Følg sending og meld deg på

Vi oppfordrer alle som ønsker å være til stede til å melde seg på her innen 1. juni. (1. juni kl 21.00 stenges påmelding). Dette er grunnet plass og matbestilling på Kulturhuset, men det er også mulig å delta på arrangementet uten påmelding og det er gratis. Frokostmøtet strømmes på nettside og på Facebook. Se sending og les mer her