Nyheter > Frivillig nemnd i statsoppgjøret

Tekst: LO Stat / Atle Espen Helgesen

Uravstemningen blant de LO-organiserte i staten som ble klart rett før helga, endte med at medlemmene vendte tommelen ned for forhandlingsresultatet. I utgangspunktet ville et slikt resultat innebære streik i staten fra den 21. Juni. 

– Det er noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas. 

Det innebærer en nemndbehandling bindende for partene i interessetvister hvor partene ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger/mekling. 

Styret i LO Stat vurderer det slik at sjansen til oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved å streike i ikke er store. Dette basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe med sin streik, før de ble tatt i tvungen lønnsnemd.  

Tidspunktet for nemndbehandlingen vil bli klart senere. 

IE&FLT har drøyt 1000 medlemmer som omfattes av oppgjøret i staten. Disse jobber blant annet i Statens Vegvesen, Sokkeltilsynet, Havindustritilsynet og Høgskolen på Vestlandet.