Nyheter > Forventer ny giv for fagskolene

– Vi har høye forventninger til at en ny minister tar konkrete og målrettede grep for fagskolene, sier Henning Skau, 1. nestleder i FLT (på bildet). Han håper ny minister gir ny giv.

Lena Reitan, 2. nestleder i HK, oppfordrer den nye ministeren til å gå løs på noen av hovedutfordringene mange fagskolestudenter møter:

– Det er ikke lenger slik at du jobber 40 år i samme bedrift med samme arbeidsoppgaver. Digitalisering og det grønne skiftet gjør at endringene kommer fortere, og behovet for kompetanseheving øker kraftig. Det stiller krav til trepartssamarbeidet. Arbeidsgiver må gi tid, staten må bidra med finansiering, og vi arbeidstakere må stille med innsats, sier Lena Reitan, 2. nestleder i HK.

ONF på sin side følger opp:

– Vi må ha en studiefinansiering lik 2G for å dekke faste utgifter, og gi studentene muligheten til å bruke den tiden det krever å studere, sier Thea Tuset, leder av ONF.

Sammen har organisasjonene nå formulert disse kravene til ministeren:

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk må moderniseres og åpne for høyere yrkesfaglig utdanning på nivå 6, 7 og 8. HYU er låst til nivå 5, noe som hindrer utviklingen av høyere yrkesfaglig utdanning i Norge og skaper problemer med anerkjennelse og internasjonal utveksling. 
Finansieringen av fagskolesektoren må økes kraftig for å sikre statlig fullfinansiering
Hurdalsplattformens mål om opptrapping må som et minimum følges, og etterslepet på 1500 plasser hentes inn.
Studiestøtten må økes til 2G.

Utfordrer politikere om fagskoler på Arendalsuka

Organisasjonene vil utfordre politikere på dette også under Arendalsuka, tirsdag 15. august kl. 09.00 i Bankgården. Arrangementet strømmes også på Facebook

(Denne teksten er skrevet i samarbeid med ONF og HK)