Nyheter > Forlengelse av dagpenger og AAP

ULF MADSEN. Foto: Frode Ersfjord/FLT

I statsråd ble det nylig vedtatt endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. – Det er positivt med forlengelse av stønadsperioder, men det er ikke nok. Det skulle vært 52 uker som både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er enige om, sier Madsen. LO og NHO har sammen sendt brev til statsministeren med krav om utvidelse til 52 uker 

Dette er endringene:

  • Endringene gjelder fra 1. juli 2020. Du kan lese dem her 
  • De som mottar arbeidsavklaringspenger og som når sin maksimale stønadsperiode 1. mars 2020 eller senere, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.
  • De som mottar dagpenger og som har 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020.
Bli med i LO-advokatenes gruppe på Facebook. Her får du nyheter om arbeidsrett.