Nyheter > Forhandlingen med AIM er ferdig
Per 1. april 2017 skal alle FLTs medlemmer som omfattes av overenskomsten gis et tillegg i sin årslønn på 7.000,- inkludert tillegg gitt i de sentrale A-dels forhandlingene. For øvrig gjennomføres lønnsregulering i henhold til kriteriene i overenskomstens del B pkt 4.2.2, slik at oppgjøret totalt sett gir en ramme for tariffoppgjøret 2017 på 2,4%. FLT gis en oversikt over de lønnstillegg som er gitt for sine medlemmer når fordelingen er foretatt.