Nyheter > Forbundsleders 1. mai-tale
Simmenes startet talen med å gratulere med dagen og fremhevet alle arbeidsbevegelsens store seiere som folketrygden og arbeidsmiljøloven. -Vi har mange grunner til å feire her i Norge 1. mai. Imidlertid skal jeg dvele ved noen av de utfordringene og mulighetene vi har framover, sa Simmenes.

Vern om den norske modellen

Kjernen i den norske modellen er sterke, men ansvarlige fagforeninger som finner løsninger med arbeidsgiverne og hvor også staten er med å bidra. -Den norske modellen forutsetter høy sysselsetting og et organisert arbeidsliv – som våre motkrefter dessverre gjør alt de kan for å rive ned, understreket Simmenes. Han pekte blant annet på regjeringens åpning for økt bruk av midlertidige ansettelser og bemanningsbyråer. Samtidig som retten til kollektivt søksmål er fjernet, forskjellene øker og arbeidsledigheten er høyere enn på mange år: – Vi trenger en regjering som vil arbeide for trygge og fremtidsrettede arbeidsplasser og styrke det organiserte arbeidslivet. Et nytt flertall vil snu en utvikling i arbeidslivet som går i feil retning, sa Simmenes. Jonny Simmenes og Anniken Huitfeldt. 

Stopp kommersialisering av attføring

Simmenes har ved flere anledninger vært svært kritisk til regjeringens kommersialisering av attføringstjenester: -Regjeringen anbudsutsatte attføringstjenester og resultatene ser vi i dag. Det er dårligere kår for de mest utsatte på arbeidsmarkedet og kommersielle bedrifter dominerer fullstendig. Stikk i strid med mangfoldet og valgfriheten som regjeringen ønsket. Forbundslederen gir Anniken Huitfeldt  honnør for å ha stoppet anbudsutsetting av attføringsbransjen i sin tid som arbeidsminister. -Dessverre var det første sittende regjering gjorde å trekke stortingsmeldingen om attføring, avslutter Simmenes og kommer med en klar oppfordring: – Vi har en jobb å gjøre. Få nytt flertall og ny regjering! LO og FLT mener:
  • Vi vil forsvare, utvikle og styrke den norske modell.
  • Vi vil stoppe kommersialisering og velferdsprofitørene innen attføring, helse, omsorg og skole!
  • Vi vil sikre en sterk offentlig sektor som verner om fellesoppgavene.
  • Vi vil styrker kvinners stilling i arbeidslivet.