Nyheter > Forbereder seg til Landsmøte 2017

Regionskonferanse Østviken 13. – 14. oktober på Sørmarka: 

-Noen av deltakerne har flere landsmøter bak seg og andre er delegater for første gang. Det å samles før Landsmøtet gir mulighet til å dele erfaringer og få øvd seg på å fremføre og skrive egne innlegg. Det er alltid både nyttig og hyggelig, sier Odd Rune Simonsen, rådgiver i 4 Oslo, som arrangerer konferansen. Oppmøtet var bra på regionkonferansen for Østviken og nesten alle avdelinger fra Østfold, Oslo og Akershus var representert. I tillegg til å arbeide med forberedelser til Landsmøtet i grupper og presentere innlegg for salen bak «talerstolen», fikk deltakerne kyndig veiledning av Stein Arne Lunderbye fra FLTs organisasjonsavdeling.

Hyggelig og lærerikt

-Vi har hatt flere samlinger for avdelingen med forberedelser til Landsmøtet allerede, forteller Aud Marit Sollid, leder i avdeling 4. Selv har hun flere landsmøter bak seg og mener forberedelser er viktig. Heidi Faanes fra samme avdeling skal være delegat for første gang på Landsmøte 2017. -Jeg gleder meg, men er naturlig nok også veldig spent. Konferansen har vært utrolig lærerik, sier hun. Preben Waage og Marit Ullereng (begge avd.4) mener også de har lært mye på konferansen. -Her kan vi både dele erfaringer oss i mellom og få veiledning med tips og råd til videre forberedelser. Samtidig er det alltid hyggelig å treffe andre FLT-medlemmer, sier de (se bildet).  
FLT

Foto: Marit Gabler

Opplæring for Dirigenter og Sekretærer 16. – 17. oktober hos FLT:

FLT har tradisjon for å gi delegater og sekretærer opplæring i forkant av Landsmøtet. -Det er avgjørende for et godt landsmøte at disse får opplæring i forkant, sier forbundsleder Jonny Simmenes som sammen med nestleder Ulf Madsen og 2. nestleder Arnstein Aasestrand holder opplæring for dirigenter og sekretærer. Første dag av opplæringen guides dirigenter og sekretærer igjennom Landsmøtets program. Andre dag skal de ha opplæring med Dag Terje Andersen (AP-politiker) i møteleder-teknikk. -Det blir et tett program på Landsmøtet og dirigentene må holde god orden på tiden. Denne gangen kommer imidlertid det elektroniske møtesystemet Easymeet til å forenkle både avstemning og protokollføring. Forslag kan også fremmes digitalt, dessuten blir Landsmøtet streamet, forteller Simmenes.

Ærefullt oppdrag

Sekretærene Bodil Krokan (avdeling 017 Trondheim), Ravinthrakumar Suntharalingam (avdeling 109 Haram) og Jan-Fredrik Forsberg (avdeling 014 i Hordaland) er samstemte om at Landsmøtet blir en spennende utfordring. Dirigentene Bente Seljebakken Klausen (avdeling 092 Sarpsborg) og Harry Monsen (avdeling 012 Mo i Rana) er enig. Alle setter de pris på opplæringen som forbundet tilbyr i forkant (Se bildet under). -Det er en forutsetning for å kunne fylle rollen, samtidig er det fint å møtes og bli kjent med hverandre, sier Bodil. Ravinthrakumar på sin side er positiv til Easymeet og mener det vil lette flere funksjoner ved rollen . -Det er et ærefullt oppdrag vi har fått som dirigenter og sekretærer, sier Bente. Det er Landsmøte som foretar endelig valg av dirigenter og sekretærer.  
FLT

Foto: Marit Gabler