Nyheter > FLT’s landsmøte utsettes til 2022
– Slik situasjonen er nå har forbundsstyret, etter en rekke henvendelser fra enkeltavdelinger, kommet frem til at vi er best tjent med å utsette landsmøtet til høsten 2022, sier forbundsleder Ulf Madsen. Den pågående viruspandemien gjør det i dag ikke mulig å avholde et fysisk møte. Forbundsstyret vil ha en diskusjon om mulig landsmøtedato på sitt neste møte.

Saker til behandling

Typiske landsmøtesaker som skulle vært behandlet er politiske vedtak/uttalelser, prinsipprogram, vedtekter og valg. Gjeldende prinsipprogram, vedtekter og valgt forbundsstyre vil derfor fortsette frem til landsmøtet i 2022.

Også LO utsetter

– Vi gleder oss til å igjen kunne treffe medlemmer og tillitsvalgte under mer normale omstendigheter. I mellomtiden vil forbundsstyret fortsette sine månedlige møter digitalt, avslutter Madsen. FLT’s landsmøter arrangeres normalt hvert fjerde år. Landsorganisasjonens (LO’s) kongress er også utsatt til 2022.