Retningslinjer for økonomisk støtte til konferanser

For at en konferanse skal kunne motta økonomisk støtte, må den oppfylle forbundets retningslinjer for opplæring. Retningslinjene gir oversikt om hva avdelinger og regioner kan søke om penger til, søknadsfrister og hvilke satser som gjelder. Nedenfor kan du laste ned retningslinjene (PDF).

For nedlasting: Retningslinjer for økonomisk støtte til konferanser