oljeplattform I 2009 fant forskere i SSB ut at om lag 200.000 personer er sysselsatt på grunn av petroleumsvirksomheten, noe som utgjør omtrent åtte prosent av norsk sysselsetting. Det er flere selskaper som jobber iherdig med og utvikle teknologien både med hensyn på å utnytte etablerte felt bedre men også på å bedre sikkerhet og miljø. Det er jo temaer som sikkerhet og miljø vi burde diskutere. Hvordan kan myndighetene stille opp for å legge til rette for utvikling av enda bedre teknologi og dermed bidra til at vi vil være verdensledende også i fremtiden. Hvordan kan vi forbedre det som er et av Norges fremste konkurransefortrinn? Dessverre ser en at flere partier som er på vippen uansett konstellasjon ser ut å være mot å utvikle mer kunnskap. Sterkest har debatten vært om konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvorfor er enkelte partier så redd for økt kunnskap? Er det fordi kunnskapen kan innebære at det er mulig med en sameksistens og dermed vise at det kan være forsvarlig med olje- og gassaktivitet i nord? For la det være klart. Jeg er for et føre – var prinsipp og vil kun støtte oljevirksomhet der det er kunnskapsmessig forsvarlig. Men kunnskapen om dette ønsker jeg å få på bordet. Vi i FLT er glade for at LO-kongressen og Arbeiderpartiet på sitt landsmøte støttet opp om konsekvensutredning. Vi ser med glede på at det er et bredt flertall på stortinget for å tilegne seg mer kunnskap. Det er viktig slik jeg ser det at næringspolitikken i størst mulig grad skjer gjennom et bredt forlik, og at partier med liten folkelig oppslutning ikke skal blokkere utvikling som er viktig både for regionen men også petroleumsvirksomheten fremover. FLT ønsker å ta hele landet i bruk. Våre medlemmer i Lofoten forteller om fraflytting. Mange hus står tomme, og troen på vekst er lav. Hvorfor skal ikke innbyggerne der ha samme muligheter for vekst og utvikling som i Hammerfest om det viser seg gjennomførbart og mulig i et miljøperspektiv? Til høsten har FLT landsmøte og signaler tyder på at vi der vil vi slå fast at vi ønsker mer kunnskap, at føre – var prinsippet er gjeldene og at målet er å ta hele landet i bruk. Ulf Madsen, 1. nestleder i FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk)