FLTs 1. nestleder Ulf Madsen

Jeg hører ropene fra miljøhold om at utgangspunktet mitt er enøyd og innrømmer det gjerne: Jeg er tillitsvalgt i en fagforening som virkelig har fått merke oljenedturen. En fagforening som ser at oljenedturen rammer lenger enn oljeindustrien på Vestlandet. Også for leverandørindustrien og i moderne industrisamfunn som f.eks. på Kongsberg opplever en permitteringer og masseoppsigelser. Fremtidsrettede arbeidsplasser i kjølvannet av oljeindustrien hører også med i vurderingen. Det er fremdeles bare to ekstreme standpunkter i denne saken. På den ene siden: Vi må borre så mye- og raskt som mulig. Dette er det få som våger å si høyt. På den andre siden: Varig vern av Lofoten, Senja og Vesterålen. Dette argumentet synes å seile i medvind. Men standpunktene er ikke korrekt av den grunn. Begge standpunktene er dypt uansvarlige fordi man stenger seg inne i sine bobler og vil nekte seg selv kunnskap før man trekker de endelige konklusjoner. Så hyles det om at «skyting» av seismikk vil ødelegge for fiskeriene i utredningsfasen. Man skulle jo tro at det er skyting med kanoner og krutt, men det er luftbobler. Fisken har forkjørsrett, oljen har vikeplikt. Som i alle slike utredningsfaser. Det har aldri vært tatt opp mer seismikk enn i dag, og det har aldri vært så mye fisk. Dette synes ikke å gjøre inntrykk på de enøyde. Det manglet heller ikke på advarsler når man utredet (konsekvensutredning) oljevirksomhet på Sørøya utenfor Hammerfest. Uansvarlig for miljøet. Man ville neppe finne olje, men kanskje bare noe gass der oppe i isødet uttalte alskens forståsegpåere fra sine varme kontorer i ulike direktorater sørpå. Resultatet vet vi. Vekst og utvikling ikke bare for oljeindustrien, men for leverandørindustrien. Ja for hele landsdelen. Historisk har hver eneste utbygging blitt møtt med den samme mistro, men resultatet har vært vekst og utvikling for lokalsamfunn og hele Norge. Jeg vil gjerne ha oljeutvinning i disse områdene. Men bare dersom en helhetlig og bred konsekvensutredning gir grønt lys og hvor man eventuelt også finner fram til fornuftig sameksistens mellom oljen og andre næringer som fiskerier og turisme. Oljen har på verdensbasis løftet folk ut av fattigdom og sørget for velstands – og ikke minst velferdsutvikling i Norge. Dette er totalt borte fra debatten selv om det klare flertallet både på Stortinget og folket vil ha en konsekvensutredning. Jeg hører stemmene om at dette strider mot 2-graders-målet og Parisavtalen. Jeg er også tilhenger av et grønt skifte, men står det i motsetning til å vinne ut olje med de strengeste krav til miljø som norsk oljeindustri driver etter? En helhetlig konsekvensutredning vil i alle fall gi bedre svar enn slik debatten føres i dag.