Det er bra at det i statsbudsjettet er en reversering av kutt i tiltaksplasser. Vi ønsker tiltaksplasser til de som trenger det. Mange av bedriftene vi besøkte fikk ikke tak i nok mennesker til ekspansjon. Det bekymret dem at de ikke klarte få utnyttet det potensialet som ligger i den enkelte bedrift.

Attføringsbransjen står overfor tre utfordringer vi ønsker at regjeringen svarer på:

  • Om vi kan være trygge på at anbudsspøkelset for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og  Arbeidsforberedende trening (AFT) er jaget ut av departementskontorene en gang for alle.
  • Om anbudene kan være av lenger varighet der det er anbud.
  • Om tillitsreformen også kan gjelde attføringsbedriftene.
Våre tillitsvalgte i arbeidsinkluderingsbedriftene ønsker å benytte tiden sin til å bistå de som trenger det. Ikke telle, rapportere, og ha ideologiske fighter fremfor å hjelpe de som trenger det. For oss handler det om å ta vare på noe av det viktigste og vakreste i velferdsstaten – hvordan vi behandler de som står utenfor.